כלים ברשת

סקייפ ואלטרנטיבות

IM, סקייפ ואלטרנטיבות.

אלטרנטיבה לתוכנות מסחריות

אוסף אלטרנטיבות לתוכנות מסחריות או חופשיות.

אלטרנטיבות Adobe PDF

אלטרנטיבות Adobe PDF

אוסף תוספי מולטימדיה

אובף תוספי מולטימדיה לוינדוס.

תוכנות ללכידת מסך

לכידת וידאו תמונות ומסמכים.

Sys-Admin- שרתים

Sys-Admin- שרתים
כלים למנהל הרשת.