sys admin

שדרוג ל Exchange 2010

שדרוג מ Exchange 2007 ל- Exchange 2010

ניהול דרייברים בווינדוס

דרייברים- זיהוי, עדכון והסרת התקני חומרה.

כלי אוטומציה ויצירת תפריטי הפעלה

כלי אוטומציה ויצירת תפריטי הפעלה.

זיהוי כונני USB מזויפים

זיהוי כונני USB מזויפים.

רכיבי אחסון ושרידות נתונים

סקירת רכיבי אחסון למטרת גיבוי ושרידות נתונים.

שבוע ראשון בניהול הרשת

מאמר זה כולל תוכנות להכרת הרשת, ניהול, תיעוד ומיפוי, פתרונות לבעיות ברשת, חלוקת כתובות ובדיקת ביצועים, ניהול וארגון חדר שרתים, כיבוי והפעלת מחשבים ברשת, ניהול שמות מתחם. ומנועי חיפוש לספרי לימוד IT ופורום תמיכה בבעיות.