ניקוי זבל והסרת שאריות

הסרת זבל ממערכת ההפעלה

שליפת מידע נסתר

איתור ושליפת מידע רגיש מהדיסק הקשיח.