האם המחשב נגוע

בדיקות פגיעות ליישומים הרצים על מערכת ההפעלה.

הגנה ממזיקים

איתור והסרת מזיקים ותיקון נזקים.

אבטחה וירטואלית

תוכנות וירטואליות לאבטחת עבודה עם תוכנות.

התקנת שרת FTP

התקנת שרת FTP על וינדוס.

מדריך להסרת ספייוור

מדריך להסרת ספייוור והכלים הנחוצים לטיפול במחשב נגוע.

אוסף כלי אבטחה

אוסף כלי אבטחה