תוכנות קטנות גדולות

סביבת עבודה לתוכנות- Java, Flash, DirectX, dotNet

שליטה בקוקיס

תוכנות לניהול, שליטה ושליפת מידע מהקוקיס.