משתלם להיות פרנואיד

מאמר זה מכיל מספר כלים המאפשרים לאתר מסתננים שהצליחו לחדור למערכת ההפעלה
ומשתמשים בה למטרות שונות.

הגנה ממזיקים

איתור והסרת מזיקים ותיקון נזקים.

אבטחה וירטואלית

תוכנות וירטואליות לאבטחת עבודה עם תוכנות.

גלישה בחלון חול

במקום להתקין תוספי אבטחה לדפדפן נתקין Sendboxie
מגרש משחקים לתוכנות ולדפדפן, אפליקציות בקופסת חול, תוכנות בהסגר.