הפניית דומיין- dns

הפניית שם הדומיין (ns) מחברת האחסון הישנה לשירות המארח החדש.