שימוש בדפדפנים המובילים

שלושת הדפדפנים המובילים- שימוש בסיסי, תוספים וכלים נלווים.

ניקוי ותחזוקה

לאן נעלם כל המקום בדיסק?
המדריך המהיר להאצת מהירות המחשב ע"י ניקוי קבצים זמניים, קוקיס, היסטוריית גלישה, וכלי איחוי.