ניקוי זבל והסרת שאריות

הסרת זבל ממערכת ההפעלה

תוכנות הסרה

הסרת תוכנות, קבצים ומחיצות.

המדריך המהיר לשיפור ביצועי המחשב

הסרת זבל ושיפור ביצועים.
המדריך המהיר לשיפור ביצועי המחשב.

הסרת מגבלות תוכנה

5 פתרונות עקיפות למיגבלות תוכנה שכיחות כגון, פידיאף, הקלטת וידאו, מחיקת קבצים, כלי לשינוי רזולוציה, שחזור סיסמאות
ומספרים סיריאלים.