ניקוי זבל והסרת שאריות

הסרת זבל ממערכת ההפעלה

עדכון והסרת Java

עדכון והסרת גאווה.

הסרת תוכנות אבטחה

הסרת תוכנות אבטחה.

מדריך תחזוקה לוינדוס

מדריך תחזוקה לוינדוס.

תוכנות הסרה

הסרת תוכנות, קבצים ומחיצות.

מדריך להסרת ספייוור

מדריך להסרת ספייוור והכלים הנחוצים לטיפול במחשב נגוע.