תוכנות לעשיית מוזיקה

תוכנות להפקת ועשיית מוזיקה, עריכה, הקלטה וביצוע מיקסים.

תוכנות לעריכת מוזיקה

תוכנות לעריכת מוזיקה.

לכידת אודיו

לכידת אודיו משידורי סטרימינג.