תוכנות VPN

הגדרת רשת מאובטחת VPN בין המחשב המקומי למחשבים מרוחקים.

אתרים מיוחדים 5

אתרים מיוחדים חלק 5 -שרותי אינטרנט.

הסרת מגבלות תוכנה

5 פתרונות עקיפות למיגבלות תוכנה שכיחות כגון, פידיאף, הקלטת וידאו, מחיקת קבצים, כלי לשינוי רזולוציה, שחזור סיסמאות
ומספרים סיריאלים.