אבחון בעיות חומרה

אבחון ובדיקת ביצועים לרכיבי החומרה במחשב.