חיבור המחשב לטלוויזיה

להפעיל סרטים במחשב ולראות בטלויזיה.