שליפת מידע נסתר

איתור ושליפת מידע רגיש מהדיסק הקשיח.

תוכנות הסרה

הסרת תוכנות, קבצים ומחיצות.