הגבלת רוחב הפס לתוכנות

שליטה והגבלת רוחב הפס

אוסף כלי אבטחה

אוסף כלי אבטחה

כלים לרשת אלחוטית

ניתן לחדור לרשת אלחוטית בקלות רבה.
נשאלת השאלה-> איך מאבטחים אותה?
הכרה עם 10 כלים אשר נועדו לכך.