הגנה על קבצים וספריות

הגנה על תוכן רגיש: קבצים, ספריות, תוכנות ודואר אלקטרוני.

הסתרת קובץ בתמונה

הסתרת קבצים בתוך קובץ ותוכנות סטגנוגרפיה.