ניקוי זבל והסרת שאריות

הסרת זבל ממערכת ההפעלה

אוסף שאלות ותשובות

אוסף של שאלות ותשובות מחלון התגובות.

הסרת שאריות וכפילויות

איתור ומחיקת קבצים כפולים, איתור הקבצים הכבדים ביותר על המחשב, נקיון ומחיקת קבצי הזבל שיצטברו במשך בזמן-
קוקיס, היסטוריה, קבצים זמניים וכדו…