שאלה של אתיקה

כדי לנו להזהר מלהתקין תוכנות שונות ומשונות מהרשת באופן אוטומטי ואולי גם לא תמיד להאמין לכל כתבה שאנחנו קוראים, לפעמים המניע נסתר מענינו.[googleTV, g-archiver]