כשמערכת ההפעלה לא עולה

טיפול במקרי כשל שונים (חומרה, תוכנה) כאשר מערכת ההפעלה קופאת, קורסת ומסרבת להעלות.

Event Viewer לפתרון בעיות

פתרון בעיות בעזרת ה Event viewer.

שיחרור תוכנות קפואות

התרסקויות, קפיאות ותוכנות של מתפקדות באופן נורמלי.