כיווץ תמונות אוטומטי

כיווץ תמונות אוטומטי

תוכנות Portable

תוכנות Portable, עזרים לניהול ועדכון קבצי הפעלה.

חילוץ לפני הורדה

חילוץ קבצים מכווצים לפני ההורדה.

תוכנות כיווץ

תוכנות לכיווץ וחילוץ קבצים.

תוכנות לפיצול קבצים

חיתוך והפרדת קבצים למספר חלקים.