תוכנות אבטחה 2009

אוסף תוכנות אבטחה.

התולעת Conficker

התולעת Conficker- סימפטומים: לא ניתן לגשת לאתרים שונים, בעיקר אתרי אבטחה המכילים מידע אודות התולעת.

האם המחשב נגוע

בדיקות פגיעות ליישומים הרצים על מערכת ההפעלה.

הגנה ממזיקים

איתור והסרת מזיקים ותיקון נזקים.

האקינג בשקל

תוכנות האקינג ופתרונות הגנה על מערכת ההפעלה.

סריקת וירוסים אונליין

סריקת ווירוסים בלי אנטיווירוס