התולעת Conficker

התולעת Conficker- סימפטומים: לא ניתן לגשת לאתרים שונים, בעיקר אתרי אבטחה המכילים מידע אודות התולעת.

האם המחשב נגוע

בדיקות פגיעות ליישומים הרצים על מערכת ההפעלה.

הגנה ממזיקים

איתור והסרת מזיקים ותיקון נזקים.