התקנת שרת FTP

התקנת שרת FTP על וינדוס.

תוכנות VPN

הגדרת רשת מאובטחת VPN בין המחשב המקומי למחשבים מרוחקים.