תוכנות לפיצול קבצים

חיתוך והפרדת קבצים למספר חלקים.

נגנים עם מקודדים

אוסף נגני וידאו ואודיו.