תוכנות לגיבוי הדפדפן

גיבוי הגדרות הדפדפן.

תוכנות לגיבוי ספציפי

תוכנות גיבוי.