שליטה בקוקיס

תוכנות לניהול, שליטה ושליפת מידע מהקוקיס.

הגנה ממזיקים

איתור והסרת מזיקים ותיקון נזקים.