פתרונות לחסימת שיתוף קבצים

פתרונות אפשריים לחניקות המתבצעות ע"י ספק האינטרנט.

הכירו את Live Mesh

Windows Live Mesh- שולחן עבודה חיי על פלטפורמה אינטרנטית.