הכנת דיסק הצלה

13 דיסקים להצלת המחשב מאסון.

שליפת מידע נסתר

איתור ושליפת מידע רגיש מהדיסק הקשיח.