המרת מדיה מפורמט לפורמט

המרת קבצי מדיה מפורמט לפורמט.

חיבור המחשב לטלוויזיה

להפעיל סרטים במחשב ולראות בטלויזיה.