תוכנות לעריכת מוזיקה

תוכנות לעריכת מוזיקה.

שינוי אוטומטי לשמות קבצים

ניהול וארגון קבצים במחשב- אוסף תוכנות עזר לשינו שמות קבצים וספריות.