thumbs.db- עקבות של תמונות

מידע על קובץ ה thumbs.db -איתור,תצוגה, ניהול ומחיקה.

תוכנות לפיצול קבצים

חיתוך והפרדת קבצים למספר חלקים.