תוכנות VPN

הגדרת רשת מאובטחת VPN בין המחשב המקומי למחשבים מרוחקים.