מרחק וזמינות האתר

כלים למעקב אחרי אתרים, ניטור, זמני תגובה ונגישות.

אבחון בעיות חומרה

אבחון ובדיקת ביצועים לרכיבי החומרה במחשב.