תוכנות אנטי ספאם

תוכנות אנטי ספטם.

איפון ושרת Exchange

חיבור ה Iphone לשרת הדואר הארגוני.

הגדרות בתוכנות דואר

סט מדריכים:
השוואת שירותי מייל,הגדרות חשבון דוארבתוכנת דואר מקומית,גיבויי חשבונות דואר שונים למחשב המקומי
הגדרות יצוא ויבוא מתוכנות דואר שונות,אבטחת שליחת הדואר,שליחת דואר במאסות.