האם המחשב נגוע

בדיקות פגיעות ליישומים הרצים על מערכת ההפעלה.