רכיבי אחסון ושרידות נתונים

סקירת רכיבי אחסון למטרת גיבוי ושרידות נתונים.

גיבוי ל Image, שחזור והצלה

תוכנות וכלי גיבוי לקובץ Image, ניהול מחיצות, שחזור והצלת מערכת ההפעלה.

תוכנות לאיחוי הדיסק

תוכנות לאיחוי הדיסק

Sys-Admin- שרתים

Sys-Admin- שרתים
כלים למנהל הרשת.