שינוי אוטומטי לשמות קבצים

ניהול וארגון קבצים במחשב- אוסף תוכנות עזר לשינו שמות קבצים וספריות.

ניהול תמונות מהמצלמה

תוכנות לניהול ועריכת תמונות.