אבטחה וירטואלית

תוכנות וירטואליות לאבטחת עבודה עם תוכנות.

גלישה בחלון חול

במקום להתקין תוספי אבטחה לדפדפן נתקין Sendboxie
מגרש משחקים לתוכנות ולדפדפן, אפליקציות בקופסת חול, תוכנות בהסגר.