תוכנות לפיצול קבצים

חיתוך והפרדת קבצים למספר חלקים.