מלחמת הדפדפנים

דפדפנים: IE 8, Opera, Safari, firefox, Flock
מאמר אשר משווה בין כל גרסאות הבטא של 4 הדפדפנים הפופולארים.
השאווה בין דפדפנים ובדיקת ביצועים המשקפת את צרכיו של הגולש הממוצע.