הכנת דיסק הצלה

13 דיסקים להצלת המחשב מאסון.

סרטים ביוטייוב

סרטים ביוטייוב וגוגל וידאו.