גיבוי לפני פירמוט

תוכנות לגיבוי ושמירת הגדרות לפני מעבר למחשב חדש או התקנה מחודשת של מערכת ההפעלה.

שיתוף קבצים ללא התקנה

תוכנות לשיתוף קבצים להורדת קבצים מהאינטרנט, אשר לא מצריכות התקנה
או הגדרה מצד המשתמש.

פתרונות לחסימת שיתוף קבצים

פתרונות אפשריים לחניקות המתבצעות ע"י ספק האינטרנט.

אלטרנטיבה ל Emule

אלטרנטיבה ל Emule

שיתוף קבצים קל ומהיר

הורדת טורנט ללא התקנת טורנט קליינט ותוכנות עזר לשיתוף קבצים קל ומהיר.

מנועי חיפוש טורנט

חיפוש קבצי טורנט.