חיישן תנועה למצלמת האינטרנט

תוכנות המאפשרות הפיכת המצלמה למצלמת אבטחה עם גלאי תנועה.

תוכנות ללכידת מסך

לכידת וידאו תמונות ומסמכים.