חיישן תנועה למצלמת האינטרנט

תוכנות המאפשרות הפיכת המצלמה למצלמת אבטחה עם גלאי תנועה.

תוכנות להקלטת מסך

הקלטת מסך- תוכנות ללכידת מסך ויצירת ווידאו הדרכה.