P2V- המרת מחשב פיזי לוירטואלי

העברת שרת פיזי למכונה וירטואלית-
שימושים עיקריים ב P2V, כלים המאפשרים ביצוע P2V, ביצוע P2V מ Live-CD, ביצוע P2V באמצעות SCVMM 2008 R2.

VHD- טיול בסביבה וירטואלית

השימוש בקבצי VHD על ווינדוס 7 ובמכונה וירטואלית.

סביבה וירטואלית

תוכנות וירטואליזציה לשימוש חופשי.

התקנת Windows7 על VirtualBox

התקנת ווינדוס 7 בתוך מכונה ווירטואלית- VirtualBox

אבטחה וירטואלית

תוכנות וירטואליות לאבטחת עבודה עם תוכנות.