התקנת SCVMM 2008 R2

התקנת System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 המאפשר ניהול מרכזי של סביבות וירטואליות המבוססות על: Virtual Server, Hyper-V ו VMware.

הכרות עם VMware vSphere 4.1

הכרות עם מוצרי VMware 4.1

קורסים, הסמכות ולימוד עצמי

המתחיל בתחום הרשתות- קורסים, הסמכות ולימוד עצמי.

סביבה וירטואלית

תוכנות וירטואליזציה לשימוש חופשי.

אבטחה וירטואלית

תוכנות וירטואליות לאבטחת עבודה עם תוכנות.

יצירת חבילת התקנה

יצירת חבילת התקנה אוטומטית.